InterBridge

InterBrdige er en ideell, politisk og religiøst nøytral start-up som tilbyr en unik læringsarena for barn og unge i alderen 12-18 år. Vårt hovedmål er å skape tilhørighet og mestring, øke kunnskap og utvikle personlige egenskaper hos ungdom i en avgjørende livsfase. Resultatet er økt inkludering, respekt på tvers av meninger og aktiv deltagelse i samfunnet.

På vegne av InterBridge-teamet ønsker vi alle velkommen til denne møteplassen hvor barn og unge er i fokus. Vi skaper plattformer hvor ungdommenes erfaringer og innspill kan tas på alvor.

Gjennom økt kunnskap, innovasjon og samarbeid har vi muligheten til å nå FNS bærekraftsmål innen 2030.

Teamet vårt

Nassima Dzair

Daglig leder

nassima@interbridge

Elisabeth Røkke

Partner

elisabeth@interbridge

Mina G. Moghadam

Administrasjonsleder

mina@interbridge

Emily Su

Ungdomskoordinator

emily@interbridge

Anna Hov Smeby

Akademikoordinator

anna@interbridge.no

Pedro Sanchez Vavik

Aktivitetskoordinator

pedro@interbridge.no

Henry Mai

Produksjonsleder

henry@lightvision.no

James Jogn Nuthall

Grafisk designer

hello@jamesjohn.io