InterBridge

InterBridge er en ideell, politisk og religiøst nøytral start-up som tilbyr en unik læringsarena for barn og unge i alderen 12-18 år. Vårt hovedmål er å skape tilhørighet og mestring, øke kunnskap og utvikle personlige egenskaper hos ungdom i en avgjørende livsfase. Resultatet er økt inkludering, respekt på tvers av meninger og aktiv deltagelse i samfunnet.

På vegne av InterBridge-teamet ønsker vi alle velkommen til denne møteplassen hvor barn og unge er i fokus. Vi håper dere blir bedre kjent med InterBridge og viktigst av alt, at dere lytter og tar med dere ungdommenes erfaringer og innspill videre i eget arbeid.

Gjennom økt kunnskap, innovasjon og samarbeid har vi muligheten til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Teamet vårt

Nassima

Nassima Dzair

Daglig leder

Nassima@interbridge.no

Elisabeth

Elisabeth Røkke

Partner

Elisabeth@interbridge.no

Mina G.

Mina G. Moghadam

Administrasjonsleder

Mina@interbridge.no

Emily

Emily Su

Ungdomskoordinator

Emily@interbridge.no

Faten

Faten Mahdi Al-Hussaini

Prosjektkoordinator

Faten@interbridge.no

Pedro

Pedro Sanchez Vavik

Aktivitetskoordinator

Pedro@Interbridge.no

Henry

Henry Mai

Innholdsprodusent

Henry@lightvision.no

James John

James John Nuthall

Grafisk designer

Hello@jamesjohn.io

Nathalie

Nathalie Hermier

PR ansvarlig

Nathalie@hermier.no

Karoline

Karoline Hope

Frivillig

Karoline@interbridge.no

Vilmine

Vilmine Wilberg

Intern

Vilmine@interbridge.no

Anna

Anna Hov Smeby

Intern

Anna@interbridge.no