InterBridge

InterBridge er en impact start-up som tilbyr lederskapsakademier drevet for og med ungdom.

Vi forbereder neste generasjon på fremtiden gjennom kunnskap, verktøy og nye relasjoner.

InterBridge er et ideelt selskap som er politisk og religiøst nøytralt.

Målgruppe
Målgruppen er ungdom i alderen 12-18 år i et lokalsamfunn. Vi samler 20 ungdommer av gangen på tvers av sosiale, økonomiske, etniske og kulturelle forskjeller til en inkluderende læring- og mestringsarena.

Utfordring
Undersøkelser viser at Generasjon Z (12-18år) er preget av lite fremtidsoptimisme og bekymring knyttet til klima og miljø og uro på verdensbasis. I det daglige opplever de mye stress og nye former for press gjennom sosiale medier. Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom. Utenforskap blant unge koster i dag det norske samfunn 15 milliarder kroner per årskull.

Samarbeid
I en verden i endring, er vårt samfunnsoppdrag å skape tilhørighet, mestring og muligheter for ungdom i en avgjørende livsfase. Omstillinger kreves for å bli mer inkluderende og bærekraftig. Derfor ønsker vi å samarbeide for å skape en bedre fremtid sammen.

Teamet vårt

Nassima Dzair

Daglig leder

nassima@interbridge

Elisabeth Røkke

Partner

elisabeth@interbridge

Mina G. Moghadam

Administrasjonsansvarlig/
prosjektkoordinator

mina@interbridge

Anna Hov Smeby

Prosjektkoordinator

anna@interbridge.no

Emily Su

Ungdomskoordinator

emily@interbridge

James John Nuthall

Grafisk designer

hello@jamesjohn.io