Kurs i endringsledelse

InterBridge tilbyr kurs i endringsledelse for ansatte i både privat og offentlig sektor. Målet er å utvikle Endringsagenter blant ansatte. Disse blir pådrivere for positiv endring, samarbeid på tvers internt i organisasjonen og med andre aktører.

Vi bidrar med innsikt fra Generasjon Z og omvendt mentorering. Omvendt mentorering danner grunnlag for et nyttig generasjonsmøte hvor endringsagenter i ulik alder kan diskutere og reflektere over viktige spørsmål. De voksne endringsagentene får innsikt i de yngres behov, perspektiver og løsninger

Kurset er nyttig for utvikling av produkter/tjenester for ungdom.

Det er også relevant for de som jobber med:

  • Bærekraft
  • Inkludering og mangfold
  • Samarbeid
  • Innovasjon
  • Medvirkning

Tjenesten skreddersys etter nærmere dialog med oppdragsgiver for å besvare de viktigste behovene og problematikkene for deltagerne vi skal jobbe med.