InterBridge Akademi

Akademiet gir barn og unge muligheten til å utvikle seg selv, samt positivt påvirke lokalmiljøet og samfunnet sitt.
Det er gratis for ungdommene å delta.

Læringsreisen til ungdommene går over fire moduler:

Vi utvikler endringsagenter.

Metodologi
Ungdommene blir tatt imot i inkluderende og varme omgivelser. God mat og god stemning setter rammene for god gruppedynamikk, nye vennskap og læring. 

Programmet er basert på interaktive workshops. De er tverrfaglige, med bakgrunn i ulike fagområder som selvledelse, positiv psykologi, kommunikasjonsteknikk, fredsutdanning, kunst og kultur og bærekraftsmålene.

Resultater
Ungdommene viser til bedre selvtillit, respekt på tvers av meninger, tilhørighet til sitt lokalsamfunn og økt samfunnsengasjement.
Vi har i tillegg vært en døråpner til arbeidsmarkedet for mange av deltakerne.
Som Endringsagenter blir ungdommene ambassadører for hjertesakene sine. De får plattformer for å uttrykke seg, og kobles opp mot beslutningstagere i offentlig og privat sektor. Gjennom medvirkningsprosesser og omvendt mentorering, får de muligheten til å innovere, dele innsikt og påvirke.

Alumninettverk

Etter endt akademi følges ungdommene opp i et ettårig-program som består av regelmessige samlinger og oppfølgning. Temaene som dekkes er blant annet lederskap, helse, teknologi, økonomi, rettigheter og kultur. Endringsagentene får en helhetlig forståelse av samfunnet, strukturer og karrieremuligheter, og muligheter i form av kurs for kursholdere, internships, samt deltakelse i konferanser og kulturarrangementer.