InterBridge Akademi

Akademiet gir barn og unge muligheten til å utvikle seg selv, samt positivt påvirke lokalmiljøet og samfunnet som en helhet.

InterBridge bidrar til å sikre Norges fremtid gjennom å gi nestegenerasjon nyttige verktøy for å oppnå suksess, både på et personlig plan og som samfunnsborgere, uavhengig av bakgrunn, bostedadresse eller økonomi.

Programmet er en reise som er delt opp i fire moduler : Meg, Mine relasjoner, Mitt samfunn og Vår fremtid.

Alumninettverk

Etter endt akademi blir ungdommene endringsagenter og del av et alumninettverk som består av regelmessige samlinger og oppfølgning. Det tilbys muligheter i form av kurs for kursholdere, internships, samt deltakelse i konferanser og kulturarrangementer der ungdom bidrar med deres innsikt. InterBridge skaper plattformer hvor ungdom tar ansvar i samfunnet og kan påvirke beslutningstakere, både i offentlig og privat sektor.