Vår fremtid, mitt ansvar

InterBridge forbereder Generasjon Z (12 til 18 år) på fremtiden.
Vårt akademi og alumniprogram utvikler ungdom til å bli endringsagenter.
Ungdommene tar sosialt ansvar lokalt med et globalt perspektiv.

Få frem den beste versjonen av deg selv

Sammen skaper vi en bedre fremtid

Logo 2
Logo 1
Logo 7
Logo 9
Logo 3
Logo 5
Logo 8
Logo 10
Logo 12
Logo 13
Logo 14
Logo 16
Logo 17
Hermier
Logo 11
Logo 6
Logo 18
Logo 4

Endringsagenter

Bli med på reisen!

Vår fremtid, mitt ansvar
29.08.2019
InterBridge Akademi OSLO Oktober
16.10.2019 - 17.10.2019
InterBridge Akademi OSLO November
23.11.2019 - 24.11.2019