Vår fremtid, mitt ansvar

InterBridge forbereder Generasjon Z (12 til 18 år) på fremtiden.
Vårt akademi og alumniprogram utvikler ungdom til å bli endringsagenter.
Ungdommene tar sosialt ansvar lokalt med et globalt perspektiv.

Få frem den beste versjonen av deg selv

Sammen skaper vi en bedre fremtid

Logo 1
Logo 7
Logo 3
Logo 5
Logo 10
Logo 13
Logo 14
Logo 16
Logo 17
Hermier
Logo 11
Logo 6

Endringsagenter